ورود ثبت

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

فرم عضویت در سایت

لطفا کلیه فیلدها را با دقت پر نمایید
نام
نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
تکرار رمز عبور
ایمیل
تکرار ایمیل

فهرستی از باشگاه ها و مراکز ورزشی آمل به ترتیب الفبا و به همراه آدرس و دیگر مشخصات. میتوانید عبارت مورد نظر خود را در نام، آدرس و ... جستجو کنید.

ناممدل بنای ورزشینوع بنای ورزشیمالکیتنوع زیربناآدرس
اجوارکلاسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهسازمان تربیت بدنیسرپوشیدهآمل،اجوار کلا
استخر شهید شیرزادسالنهای رشته های خاصاستخر سرپوشیدهسازمان تربیت بدنیسرپوشیدهآمل،خیابان چاکسر،بلوار اندیشه
استخر نجمسالنهای رشته های خاصاستخر سرپوشیدهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ امام خمینی-آفتاب 48
استعدادهای درخشان (استیجاری)زمینهای ورزشیچند منظورهبخش خصوصیروبازآمل-بلوار بسیج- لاله 2-مجموعه ورزشی شهدای خاورمحله
اسدی فر(استیجاری)سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ نور-فجر 27
اسکومحلهزمینهای ورزشیطرح ضربتی روستائیسازمان تربیت بدنیروبازآمل،اسکومحله
اکسیژن(استیجاری)سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل- خ امام خمینی-آفتاب 64
البرزسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)بیلیاردبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ طالقانی-اباذر دهم
المپیا(استیجاری)سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ امام رضا-رضوان 23
المپیک(استیجاری)سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ طالب آملی-دریای 31
امام رضا (ع)لاریجانسالنهای سقف بلندتا500 نفریسازمان تربیت بدنیسرپوشیدهخیابان امام رضا
امام علی حبیبی(استیجاری)سایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خیابان نور-جنب داروخانه دکتر شکوهی-میدان فرهنگ شهر
امیر (ملکی)سالنهای سقف بلندتمرینیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-کیلومتردو اتوبان بابل باشگاه ورزشی امیر2-3254970-0121
اوجاکزمینهای ورزشیطرح ضربتی روستائیسازمان تربیت بدنیروبازآمل،اوجاک
اوجی آبادسالنهای سقف بلندتمرینیسازمان تربیت بدنیسرپوشیدهآمل،اوجی آباد
ایرانیانسایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیروبازآمل-خ طالقانی-ابوذر بیست و هفت
آرشسایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ امام خمینی-پاساژقائم
آلاله کوهستانسایرساختمان آموزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خیابان طالب آملی-کلاکسر-دریای 46
آمل جوان نوین (استیجاری)سایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل- خ امام رضا(ع) -کوچه یگانه - ساختمان طریقی-
آموزش(استیجاری)سالنهای سقف بلندتمرینیبخش خصوصیسرپوشیدهخ طالب آملی-کوی آیت الله کاشانی
باشگاه فیروزی (استیجاری)سایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-بلوار بسیج
باقریسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهخیابان نورفجر28گلشهراول
برادران خدایی (استیجاری)سایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ امام رضا-بعد از میدان صدف-جنب مجتمع حسینی
برادران(استیجاری)سایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ طالب آملی-کوی جمشیدی
به تنسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ طالب آملی-کوچه قند مازند-01213480320
بیلیارد طبرستان(استیجاری)سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)بیلیاردبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ امام خمینی-آفتاب 6
پارسا(استیجاری)سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ هراز-آفتاب 64
پاسارگادسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خیابان امام رضا-رضوان 21 کوچه یگانه ساختمان اکبرزاده
پرسیان(استیجاری)سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)بیلیاردبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ امام خمینی-آفتاب 34
پروازسایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل - خ امام رضا - کوچه خانزاده ( رضوان 29 )
پهلوان قاسم رضاییسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهکشتیسازمان تربیت بدنیسرپوشیدهخ امام رضا-شهرک نبوت
پهلوان مفرد (استیجاری)سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهجاده قدیم آمل به بابل-روبروی شهرک گلها
پوریاسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)چندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل- جاده قدیم آمل به بابل- جنب پل هوائی
پوریای ولی (استیجاری)سایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهلاریجان-رینه-روبروی شهرداری
پیام آملزمینهای ورزشیچند منظورهبخش خصوصیروبازامل -میدان هزار سنگر-کمربندی تهران -روستای کته پشت
پیامبراعظم (ص)سالنهای سقف بلندتا2000 نفریسازمان تربیت بدنیسرپوشیدهآمل،خیابان طالب آملی جنب تربیت بدنی
پیکرتراشان آملسایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ امام رضا-روبروی کوچه الیاسی
پینت بال آملسالنهای سقف بلندتمرینیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-کمربندی هراز به هزار سنگر-روبروی اکبر جوجه-نبش تالار مهرگان
تختیسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهکشتیسازمان تربیت بدنیسرپوشیدهآمل،خیابان طالب آملی،خیابان کاشی
تندیسسایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-میدان 17شهریور-ساختمان شاهپور
توچالسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خیابان امام خمینی-آفتاب هشتم-باشگاه ورزشی توچال
جسم و اندیشه (استیجاری)سایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ طالب آملی-کلاکسر-دریا پنجاه و ششم
جلالیسایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-جاده قدیم آمل به بابل-روستای نو آباد دشت سر
جوانانسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهروستای حسین آباد لیتکو
جوانمرد(استیجاری)سایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ نور-ده متری اول
چنگاززمینها و استادیومهای فوتبالزمین خاکی تمرینیسازمان تربیت بدنیروبازدهستان پایین خیابان لیتکوه-روستای چنگاز
خانه ورزشسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)چندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ امام خمینی-آفتاب 43
دفتر سوارکاری چابک سواران (استیجاری)سایرساختمان اداریبخش خصوصیسرپوشیدهآمل- روستای مهدیخیل
دهقانسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل - دابو دشت
دوستان(استیجاری)سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)بیلیاردبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ طالب آملی-کوی کاشانی
رحیمیسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهچاکسر-روبروی شرکت گاز
روستای سرخکلازمینها و استادیومهای فوتبالزمین خاکی تمرینیسازمان تربیت بدنیروبازدشت سر
زنده یاد مصطفی لطفیسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل- خیابان امام رضا- بلوارشهید مطهری-روبروی تالار گلها- نبش کوچه بعثت
زورخانه شهید نیاکیسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)باستانیسازمان تربیت بدنیسرپوشیدهآمل،خیابان طالب آملی،خیابان کاشی
ساتیا یوگا (استیجاری)سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)چندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ امام خمینی،آفتاب 27،کوچه ساختمان شهره
سالن بانوان حجابسالنهای سقف بلندتمرینیسازمان تربیت بدنیسرپوشیدهآمل،خیابان معلم،جنب بیمارستان17شهریور
سالن بانوان فرهنگسالنهای سقف بلندتمرینیسازمان تربیت بدنیسرپوشیدهآمل،جاده نور،فرهنگ شهر،جنب مسجد
سالن چند منظوره توپی شهید قاسمیسالنهای سقف بلندتا500 نفریسازمان تربیت بدنیسرپوشیدهآمل،خیابان طالب آملی،خیابان کاشی
سالن دانشکده علوم قرانیسالنهای سقف بلندتمرینیسازمان تربیت بدنیسرپوشیدهآمل-میدان 17شهریور-خ طالب آملی
سالن رزمی غدیرسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهرزمیسازمان تربیت بدنیسرپوشیدهآمل،خیابان طالب آملی،مجموعه شهید چمران
سالن ورزشی مروارید آقایانسالنهای سقف بلندتمرینیسازمان تربیت بدنیسرپوشیدهآمل-خ امام رضا-کوچه رحیمی-شهرک مروارید
سلامت محور (استیجاری)سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)چندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهبابلسر-خ شهید محبوبی-جنب درمانگاه سپید جامگان
سواءزمینها و استادیومهای فوتبالزمین خاکی تمرینیسازمان تربیت بدنیروبازدهستان لاریجان سفلی-روستای سواء
سوگندسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهدابودشت
شرکت تعاونی دهقان (استیجاری)سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-درویش خیل
شهابی(استیجاری)سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)بیلیاردبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ امام رضا-رضوان 12
شهداسالنهای سقف بلندتا2000 نفریسازمان تربیت بدنیسرپوشیدهآمل،خیابان طالب آملی،خیابان کاشی
شهدای کمدره (استیجاری)سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)چندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل- جاده قدیم آمل به بابل-روستای کمدره
شهید اکبر کامیابسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)چندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-روستای تازه آباد
شهید تقی زادهسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهروستای غیاث کلادابر
شهید سید عباس موسویسایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل - خ نور - روستای کوکده
شهید قاسمیسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)بوکسسازمان تربیت بدنیسرپوشیدهآمل،خیابان طالب آملی،خیابان کاشی
شهید ملک شاهدختسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)وزنه برداریسازمان تربیت بدنیسرپوشیدهخ معلم-جنب بیمارستان 17 شهریور
شهید هادی زاده (استیجاری)سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ طالب آملی-جنب اداره تربیت بدنی
شهیدان علیزاده (استیجاری)سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهخ نور-فجر 14
شهیدچمرانزمینها و استادیومهای فوتبالزمین خاکی تمرینیسازمان تربیت بدنیروبازآمل،خیابان طالب آملی،مجموعه شهید چمران
شهیدمنوچهر قلی نژادسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهخیابان امام رضا-رضوان59
طبرستان(استیجاری)سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ امام رضا-کوچه بنفشه
طبرستان(استیجاری)سایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ امام رضا-ابتدای بلوار بنفشه
عرب زادهسایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل - خیابان امام رضا (ع)-روبروی مسجد امام رضا(ع)
عصرجدید (استیجاری)سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)چندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل- روستای وسطی کلا
فردوسسالنهای سقف بلندتمرینیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خیابان طالب آملی-کلاسکرانتهای دریای68
قائمسالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)بیلیاردبخش خصوصیسرپوشیدهآمل- خ امام-میدان قائم-نبش کوچه 22
کالهسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-کیلومتر 5جاده هراز-مجاور سد انحرافی
کچپعلیازمینهای ورزشیچند منظورهسازمان تربیت بدنیروبازدابوی جنوبی-روستای کچبعلیا
کمانگرکلازمینهای ورزشیطرح ضربتی روستائیسازمان تربیت بدنیروبازآمل،کمانگر کلا
کولاک (استیجاری)سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)چندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل- خیابان طالب آملی- روبروی پمپ بنزین کلاکسر
کوهنوردی دماوندسایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ طالقانی-اباذر 19-ساختمان حیدری-طبقه اول-واحد 1
گل اندام(استیجاری)سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ امام رضا-رضوان 34
مانی (استیجاری)سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(25*16)چندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ طالب آملی-نبش دریای
مبارزسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظوره و مجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ امام-آفتاب 8
مجتمع ورزشی حاج میر تقی اکبری رزنگوسالنهای سقف بلندتمرینیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل شهر دابودشت-روستای رزنگوی دابو
مجموعه وسطی کلازمینهای ورزشیچند منظوره و سالن چندمنظورهسازمان تربیت بدنیروباز و سرپوشیدهدهستان دشت سر-روستای وسطی کلا
مریم(استیجاری)سایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خیابان طالب آملی-ابتدای دریای 51-
منتظرانسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهجاده قدیم آمل به بابل بعد از نساجی بابکان روبروی عبورروستای میله
مهردادسایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل - میدان حمزه کلا - کمربندی غربی - جنب اداره بهزیستی
نیماسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خیابان شهید بهشتی-سراندیشه دوازده
ولایتسایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیروبازآمل - روستای کمانگر کلا هراز پی جنوبی
ولی عصر(عج)سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خیابان امام خمینی-باشگاه ورزشی ولیعصر
ونوشهسالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خیابان امام رضا-رضوان23
یاران شهید عباسعلی ناطق نوری (استیجاری)سالنهای ورزشی (25*16)با محیط مشابهچندمنظورهبخش خصوصیسرپوشیدهآمل-خ نور-فجر20
یاسان تن(استیجاری)سایرمجموعه ورزشیبخش خصوصیسرپوشیدهآمل- خ هراز -افتاب 34